Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

Kochał najbardziej wtedy, kiedy krzywdził; litość i wyrzuty sumienia brał za miłość, ale z tego nie mógł sobie zdać sprawy w tej chwili. Czuł się czymś tak marnym i niskim, jak rozdeptane (koniecznie rozdeptane) jakieś świństwo na drodze, a kłamać musiał dalej, bo inaczej straciłby ten jedyny punkt oparcia, jakim była ona, ta biedna skrzywdzona przez niego dziewczynka.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz,"Pożegnanie jesieni"
Tags: Cytaty

April 11 2015

Jest już późny wtorek, a ja nadal jestem wczesnym poniedziałkiem. Czuję się jak coś, co kot przywlókł ze śmietnika.
— Kurt Vonnegut
Tags: Cytaty

April 03 2015

Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Osiecka do Przybory
Tags: Cytaty
Reposted frommodliszka modliszka vialeniwieec leniwieec
Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji.
— Halina Poświatowska
Tags: Cytaty
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viamatwin matwin
Leżę na łóżku, przyjaźnię się z sufitem i męczy mnie świadomość, jak wiele rzeczy w życiu potrafiłbym robić dobrze.
Tags: Cytaty
Reposted bySkydelanleniwieeckiksPauliiinsxodziubisoup

December 25 2014

Kokaina i alkohol kochają cię najbardziej na świecie. Bezwarunkowo. Jak matka, jak Jezus Chrystus. (...) Są zawsze, gdy ich potrzebujesz. Nie pytają cię nigdy o zdanie. Nic od ciebie nie chcą. Kosztują zawsze tyle samo. (...) Zawsze dadzą ci komfort. Pocieszenie. Sprawią, że poczujesz się lepiej. O każdej porze dnia i nocy. Jak to nazwać inaczej, jeśli nie miłością?
— "Ślepnąc od świateł" czyli Żulczykowe love.
Tags: Cytaty
Reposted fromdusielecc dusielecc viajointskurwysyn jointskurwysyn

December 08 2014

Po prostu za trudno być mną. Tyle kantów. Nie dziw, że czasem trudno mi po prostu mówić, i dopiero samotność wraca mi przytomność. Złudzeniem jest, abym mogła utrzymać stosunki z ludźmi, to się nie da. Ludzie przyprawiają mnie po pewnej chwili o duszności i mowę utrudnioną. Mój niepokój i znużenie udziela się im i mają mnie też dosyć i nie cierpią mnie.
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska "Wojnę Szatan spłodził. Dzienniki 1935-1945"

December 04 2014

Czasem depresja mnie zżera i trudno mi uwierzyć, że cały świat nie zatrzymuje się, by cierpieć razem ze mną. Nie mogłam się poruszyć po tym, jak mnie zostawił.(…)Byłam przylepiona jak guma do żucia do podeszwy czyjegoś buta, uczepiona kogoś, kto mnie nie chciał, kto deptał po mnie, a mimo to nie mogłam się odlepić.
— Elizabeth Wurtzel
Tags: Cytaty

October 23 2014

Tags: Cytaty
Reposted frombaldur baldur viadeparter departer

August 19 2014

Tags: Cytaty
Tags: Cytaty
Reposted fromvesania vesania viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 17 2014

Tags: Cytaty
Reposted fromavooid avooid viacolorfulvillain colorfulvillain

July 14 2014

Tags: Cytaty
Tags: Cytaty
Reposted frompffft pffft viawstydem wstydem

July 06 2014

Tags: Cytaty

July 04 2014

Tags: Cytaty

July 03 2014

Tags: Cytaty

July 01 2014

Tags: Cytaty
Reposted frombreakingdown breakingdown viaprawowyboru prawowyboru

June 30 2014

Tags: Cytaty
Reposted fromswojszlak swojszlak viarosses rosses
Tags: Cytaty
Reposted fromdrosera drosera viamyselfwonderland myselfwonderland
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl