Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

Kochał najbardziej wtedy, kiedy krzywdził; litość i wyrzuty sumienia brał za miłość, ale z tego nie mógł sobie zdać sprawy w tej chwili. Czuł się czymś tak marnym i niskim, jak rozdeptane (koniecznie rozdeptane) jakieś świństwo na drodze, a kłamać musiał dalej, bo inaczej straciłby ten jedyny punkt oparcia, jakim była ona, ta biedna skrzywdzona przez niego dziewczynka.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz,"Pożegnanie jesieni"
Tags: Cytaty

May 24 2015

0952 6aff
Reposted bymllescribblerbeltane

April 29 2015

April 26 2015

0395 f2dd 500
Reposted fromherzlich herzlich viakrochmal krochmal

April 24 2015

9592 fd7e
Wszyscy jesteśmy Grażynami...
Reposted bysunakoRaspberrysAnnjugorczykkrochmal
3015 4c3b 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaherz herz

April 11 2015

Jest już późny wtorek, a ja nadal jestem wczesnym poniedziałkiem. Czuję się jak coś, co kot przywlókł ze śmietnika.
— Kurt Vonnegut
Tags: Cytaty

April 07 2015

0892 9a9b
Reposted fromhestjapa hestjapa viaPauliiinsxo Pauliiinsxo

April 03 2015

Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Osiecka do Przybory
Tags: Cytaty
Reposted frommodliszka modliszka vialeniwieec leniwieec
Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji.
— Halina Poświatowska
Tags: Cytaty
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viamatwin matwin
Wiedz
Wiedz, że nie poddam się 
Dopóki czuję gdzieś 
Płynącą we mnie krew 
Póki smak życia w ustach mam 
Póki zapach traw wciąż ogłusza mnie 
— Myslovitz "Zamiana"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaEtien Etien
4997 c898 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaEtien Etien
Leżę na łóżku, przyjaźnię się z sufitem i męczy mnie świadomość, jak wiele rzeczy w życiu potrafiłbym robić dobrze.
Tags: Cytaty
Reposted bySkydelanleniwieeckiksPauliiinsxodziubisoup

February 28 2015

4711 fd26
Reposted fromnenya nenya viaherz herz

February 22 2015

2767 9393 500
Reposted fromknot knot viaherz herz

February 13 2015

Reposted fromNaitlisz Naitlisz viawstydem wstydem

January 27 2015

7689 398e 500
Reposted fromLuna- Luna- viaQualinestii Qualinestii

January 06 2015

5111 ca79
Reposted byrtmnpiopau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl